Back to school: bộ sưu tập đồ dùng học tập tại Cultura

Vào đầu năm học mới, các cửa hàng Cultura và Hội Chữ thập đỏ Pháp hợp tác để tổ chức một bộ sưu tập đồ dùng học tập, sẽ được trao cho trẻ em từ các gia đình gặp khó khăn. Các hoạt động đang bắt đầu ngày hôm nay trong các cửa hàng Cultura. Huy động!

Du ngày 22 tháng 8 đến 12 tháng 9, 51 cửa hàng Cultura đang huy động để thu thập bộ dụng cụ, túi đi học, bút và các đồ dùng học tập khác, sẽ được giao cho trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng nhà trường có trách nhiệm giao tất cả các mặt hàng cho người thụ hưởng.

Năm ngoái, 21 tấn vật tư đã được thu thập bởi các cửa hàng Cultura và Hội Chữ thập đỏ Pháp, sau đó phân phối cho 5.000 gia đình.

Đọc thêm Tất cả về Trợ cấp đi học

Phỏng vấn Rich Kid ở Hạ Long đẳng cấp hơn Sài Gòn thế nào ? (Tháng MườI MộT 2020)


Chia Sẻ VớI BạN Bè:

Alain-Fabien Delon tâm sự về mối quan hệ của anh với Capucine Anav: "Anh ấy là người duy nhất mà tôi quản lý được là chính mình"

DIY Baby: một chiếc điện thoại di động